Phỏng vấn các linh mục thuộc giáo phận Vinh tại trụ sở Liên Hiệp Quốc

Trong tuần lễ vừa qua khi có mặt tại Liên Hiệp Quốc, SBTN đã có dịp trò chuyện với một số linh mục thuộc giáo phận Vinh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe những cảm nghĩ của các linh mục trong phóng sự sau đây.