Phỏng vấn các bà vợ của các TNLT tại Geneve, Thuỵ Sĩ

Phóng viên Hồng Vân có dịp gặp bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ của Tù nhân Lương tâm Trương Minh Đức và bà Nguyễn thị Quý, vợ của Tù nhân Lương tâm Lê Đình Lượng tại Geneva, Thụy Sĩ trong lúc hai vị vận động cho chồng của mình bên lề cuộc Kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR tại Liên Hiệp Quốc.