17/01/2015 | 2

Phỏng vấn Blogger Huỳnh Thục Vy

Chương trình THE KIM NHUNG SHOW kỳ này có dịp trò chuyện cùng Blogger Huỳnh Thục Vy tại Việt Nam qua đường dây điện thoại để tìm hiểu về căn nguyên của vấn đề cũng như những bế tắc về tình hình đất nước. Thế hệ con ông cháu cha trong nước sẽ có những đóng góp gì trong công cuộc thay đổi đất nước hiện nay khi họ đang dần dần thay thế vào các vị trí lãnh đạo? Mời quý vị cùng theo dõi.