23/01/2015 | 4

Phỏng vấn Blogger Huỳnh Thục Vy (P2)

Chương trình THE KIM NHUNG SHOW kỳ này tiếp tục gửi đến quý vị buổi trò chuyện cùng với Blogger Huỳnh Thục Vy tại Việt Nam qua đường dây điện thoại. Câu chuyện của tuần này nói về việc con cháu của các chóp bu CSVN hiện tại đang dần thay thế vào các vị trí chủ chốt của đất nước. Liệu họ có khả năng để lãnh đạo và đưa đất nước Việt Nam đến một nền dân chủ hay không? Mời quý vị cùng theo dõi.