07/11/2014 | 0

Phỏng vấn Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

Chương trình THE KIM NHUNG SHOW kỳ này có buổi nói chuyện đặc biệt với Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải về cuộc tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền của người Việt ngày nay. Cuộc đấu tranh này đã không còn trong phạm vi trong nước mà đã lan ra thế giới. Mời quý vị cùng theo dõi buổi nói chuyện sau đây.