09/01/2015 | 0

Phỏng vấn Blogger Đặng Chí Hùng (P2)

Chương trình THE KIM NHUNG SHOW kỳ này tiếp tục gửi đến quý khán thính giả cuộc trò chuyện qua điện thoại với Blogger Đặng Chí Hùng – gượng mặt đại diện cho thế hệ trẻ yêu dân chủ và đứng lên đấu tranh cho tự do của Việt Nam. Anh là một tiếng nói xuất thân từ một vị thế khác so với người Việt hải ngoại, nhưng cũng là một người đã chạy trốn khỏi chế độ Cộng Sản để có mặt ở đây. Mời quý vị cùng theo dõi.