Phỏng vấn bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn ở Pháp về virus COVID-19

Pháp đã đi vào tuần thứ ba của giai đoạn cách ly và số người lây nhiễm cũng như tử vong vẫn tăng dần. Phóng viên SBTN phỏng vấn bác sĩ trưởng khoa hô hấp Đinh Xuân Anh Tuấn của bệnh viện Cochin tại Paris về siêu vi khuẩn COVID-19.