Phỏng vấn bà Lynn Novick & hội luận về phim THE VIETNAM WAR

Ngày 22 tháng 5 năm 2017, đài WUCF tại Orlando – Florida đã có buổi phỏng vấn bà Lynn Novick về phim tài liệu “The Vietnam War” và hội luận với cựu quân nhân Việt Nam và Hoa Kỳ từng tham chiến trong chiến tranh Việt Nam tại Orange County Regional History Center.