Phỏng vấn ba diễn viên trẻ trong phim ‘CAPTAIN FANTASTIC’