Phong trào Việt Hưng giới thiệu phim ‘China As A Threat To The World’

Vào chiều thứ Sáu 26/2/2021, vì bệnh dịch Covid 19 đang ở trong giai đoạn bùng phát nên Phong Trào Việt Hưng đã có buổi họp trực tuyến nhằm giới thiệu bộ phim do phong trào thực hiện với nội dung cảnh báo về thảm hoạ Tàu Cộng trên thế giới: ‘China As A Threat To The World’. Phóng viên Phan Đại Nam tường trình sau đây: