Phong Trào Giới Trẻ Vì Nhân Quyền tổ chức gây quỹ tại Queensland – Úc Châu

Ngày 15/7/2017 vừa qua, Phong Trào Giới Trẻ thế Giới Vì Nhân Quyền tại tiểu bang Queensland đã tổ chức một buổi gây quỹ nhằm tạo điều kiện cho đồng bào tại đây có thể tham gia đại hội của phong trào sắp tổ chức vào tháng 9/2017. Người khách đặc biệt là bà Nguyễn Thị Kim Liên – mẹ của tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha cũng có mặt trong buổi gây quỹ này để chia sẻ những tin tức về tình trạng nhân quyền trong nước.