Home Phóng Sự Phóng Sự Việt Nam Phong trào “Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền” tại Sydney

Phong trào “Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền” tại Sydney

“Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền” do luật sư Trần Kiều Ngọc khởi xướng đã tổ chức đêm ra mắt với đồng bào Sydney tại Trung Tâm Văn Hoá & Sinh Hoạt Cộng Đồng hôm 11/2 vừa qua.