20/02/2017 | 0

Phong trào đòi tự trị ở tiểu bang California

Phong trào đòi tự trị ở tiểu bang California

Los Angeles, California. (Reuters) – Phần lớn cư dân California là người theo chủ nghĩa tự do, với một phần 3 dân số của tiểu bang là di dân bất hợp pháp. Vì vậy sau khi thương gia Donald Trump trở thành tổng thống Hoa Kỳ, tiểu bang Vàng lên kế hoạch rời khỏi liên bang Hoa Kỳ, thiết lập phong trào đòi quyền tự trị.

Lãnh đạo phong trào “Yes California” cho biết họ điều động 8,000 tình nguyện viên tới 40 quận hạt trên toàn tiểu bang, thu thập tối thiểu 585,407 chữ ký của những người muốn ly khai. Đây là con số bắt buộc họ cần phải có, để đưa đơn ly khai vào cuộc họp Quốc Hội vào tháng 3 năm 2019, cho một buổi bỏ phiếu đặc biệt tại tiểu bang này.

Một cuộc thăm dò do Reuters và Ipsos tiến hành thực hiện vào tháng trước, cho thấy ở tiểu bang California, cứ 3 người lại có một người ủng hộ việc rút ra khỏi liên bang, sau ngày tổng thống Donald Trump nhậm chức.

Tuy nhiên lãnh đạo phong trào “Yes California” than thở cho tới nay, họ chỉ mới thu thập được 150,000 chữ ký. Phong trào kêu gọi một cư dân California không chỉ ký tên cho riêng họ, mà còn kêu gọi 4 người bạn khác cùng ký tên vào.

Tháng 3 năm ngoái, thống đốc Jerry Brown, một chính khách theo chủ nghĩa tự do, tuyên bố nếu ông Trump đắc cử, ông sẽ cho xây bức tường chung quanh biên giới California để họ tự vệ trước những phần còn lại của Hoa Kỳ. (Song Châu)