Phong trào Cursillo thuộc miền Mười Một Hoa Kỳ

Hàng năm tại trung tâm Ryan, giáo phận Fresno có những buổi họp của phong trào Cursillo thuộc Miền Mười Một Hoa Kỳ, gồm có những sắc dân như Mỹ, Mễ, Phi Luật Tân và Việt Nam. Đây là một phong trào trong Giáo Hội Công Giáo, có phương pháp riêng, nhằm làm cho những chân lý thiết yếu Kitô Giáo được sinh động một cách cá biệt, độc đáo và sáng tạo. Để tìm hiểu về những sinh hoạt của phong trào này, mời khán thính giả theo dõi phóng sự sau đây.