09/08/2019 | 0

Phòng Thống Kê Hoa Kỳ vẫn hỏi về quốc tịch trong nhiều cuộc khảo sát

Phòng Thống Kê Hoa Kỳ vẫn hỏi về quốc tịch trong nhiều cuộc khảo sát

Ảnh: Reuters

Tin Washington DC – Sau cuộc chiến pháp lý dài gần 1 năm, tòa liên bang đã ra lệnh cho chính phủ Trump không được sử dụng đợt thống kê dân số 2020 để hỏi tình trạng quốc tịch của những người đang sinh sống tại Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, Phòng Thống Kê, nơi thực hiện hơn 100 loại khảo sát khác nhau cho chính phủ liên bang, vẫn đang tiếp tục hỏi về quốc tịch của người dân trong nhiều loại đơn từ khác.

Không giống như thống kê dân số, các cuộc khảo sát này chỉ lấy câu trả lời từ một số gia đình. Kết quả sau cùng sẽ là một kết quả ẩn danh, được chính phủ sử dụng cho nhiều mục đích, ví dụ như để bảo vệ quyền bầu cử của các cộng đồng thiểu số.

Vụ tranh cãi về việc chính phủ Trump đưa câu hỏi quốc tịch vào bản thống kê dân số 2020 đã khiến dư luận chú ý đến câu hỏi này trong các cuộc khảo sát khác của Phòng Thống Kê. Một số cuộc khảo sát có câu hỏi quốc tịch bao gồm Khảo sát cộng đồng Hoa Kỳ, và Khảo sát dân số hiện tại.

Vào năm 2020, Phòng Thống Kê sẽ thực hiện đợt kiểm tra dân số mỗi 10 năm một lần tại 50 tiểu bang, District of Columbia, Puerto Rico, và các đảo thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ. Từ năm 2000 đến nay, Puerto Rico sử dụng bản câu hỏi thống kê dân số tương tự như mọi tiểu bang khác. Tuy nhiên, các vùng lãnh thổ còn lại đều sử dụng một bản câu hỏi riêng. Vào năm 2020, các khu vực này sẽ dùng bản câu hỏi tương tự như bản câu hỏi của chương trình Khảo sát cộng đồng Hoa Kỳ, trong đó có cả câu hỏi về quốc tịch. Câu hỏi quốc tịch này chưa từng bị kiện trước tòa, và đã từng được hỏi tại các đảo của Hoa Kỳ trong đợt thống kê 2010. (Ngô Bảo)