PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Người lính VNCH ở Sài Gòn & 41 năm dâu bể

Tất cả hình như chỉ còn là kỷ niệm, là định mệnh mà những kiếp trai thời loạn phải gánh chịu, theo vòng đời nổi trôi của dòng sông lịch sử, dù vô lý, dù hờn căm, dù bất công, thương hận. Nước mất nhà tan, nguời lính miền Nam sống sót sau cuộc chiến, rã ngũ tan hàng đầu sông cuối bể, tha phương thì dần chết trong men đời cay đắng, còn tù ngục thì chịu cảnh nhục hờn. Nhưng tất cả giờ cũng đã đi hết rồi, chỉ còn lại trên quê hương là những mảnh đời thương phế, những người lính cũ, những hồn ma cô quạnh sống với quá khứ liệt oanh, qua những vết thương đời…