PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT TỪ PHI LUẬT TÂN: Phái đoàn SBTN đến cứu trợ tại Tacloban

Mời quý vị xem phóng sự đầu tiên của chúng tôi từ Tacloban, trong dịp phái đoàn SBTN tháp tùng cùng Hội Hồng Thập Tự Phi để làm công tác cứu trợ cho những nạn nhân hão Haiyan. Một ngày thật mệt mỏi nhưng thật là vui khi được nhìn thấy nụ cười trên mặt của những người dân Phi hiền hòa.