PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT TỪ GENEVA: Hội Thảo Nhân Quyền bên lề UPR

Một ngày trước phiên điều trần UPR, một buổi Hội Thảo về nhân quyền Việt Nam bên lề UPR với thành phần diễn giả từ hơn 10 tổ chức phi chính phủ quốc tế và nhiều tổ chức đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam đã diễn ra ngay tại trụ sở Liên Hiệp Quốc. Xin mời quý vị nghe chia sẻ của một số diễn giả về buổi Hội Thảo này cũng như những sinh hoạt vận động bên lề UPR.