PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT: Lễ an táng 81 thiên thần mủ đỏ

Hôm nay, ngày 26 tháng 10 năm 2019. Cộng đồng Việt Nam hải ngoại sẽ vinh danh và an táng hài cốt 81 của chiến sĩ mủ đỏ. Buổi vinh danh và an táng sẽ có mặt cuả những nhân vật quan trọng của chính phủ Hoa Kỳ như ông TNS. Jim Webb và ông Bộ Trưởng Hải Quân Hoa Kỳ Richard Spencer, và cùng với những nhân vật không kém phần quan trọng khác như: Thị trưởng Trí Tạ và phó thị trưởng Kimberly Ho của thành phố Westminster, ông CEO FEDEX – Frederick Smith, và Col. Gino Castagnetti. Tiến Trung xin được tường trình như sau.