phóng sự cộng đồng: vận động bầu cử cho tự do tại new jersey

phóng sự cộng đồng: vận động bầu cử cho tự do tại new jersey

Tin Old Bridge – Tiếp tục phong trào Vận động bầu cử cho tự do, nhạc sĩ Trúc Hồ và các nghệ sĩ của Trung tâm Asia đã đến vận động tại thành phố Old Bridge tiểu bang New Jersey và gặp gỡ đồng bào của các tiểu bang New Jersey, New York và Philadelphia. Thông tín viên SB-TN vùng đông bắc Hoa Kỳ là Nguyễn Đình Toàn gửi về bản tường trình sau đây (video 2 phút)