phóng sự cộng đồng: trại hè ra khơi do đoàn hưng ca việt nam oregon tổ chức

phóng sự cộng đồng: trại hè ra khơi do đoàn hưng ca việt nam oregon tổ chức

Tin Portland – Trại Hè Ra Khơi do Đoàn Hưng Ca Việt Nam Oregon tổ chức tại Government Island  Park thuộc thành phố Portland  tiểu bang Oregon đã diễn ra rất thành công. Thông  tín viên SB-TN là Quang Trung gửi về phóng sự sau đây (video 3 phút):