phóng sự cộng đồng: tiệc gây quỹ bốc mộ tử sĩ việt nam cộng hòa

phóng sự cộng đồng: tiệc gây quỹ bốc mộ tử sĩ việt nam cộng hòa

Tin San Jose – Một buổi tiệc giúp gây quỹ cho chương trình bốc mộ các tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại Việt Nam đã thu hút đông đảo người tham dự tại miền bắc California. Thông tín viên SB-TN là Nghê Lữ gửi về bản tường trình sau đây (video 3 phút):