phóng sự cộng đồng: philadelphia tiếp tục vận động người việt đi bầu

phóng sự cộng đồng: philadelphia tiếp tục vận động người việt đi bầu

Tin Philadelphia – Ủy Ban Đặc Nhiệm Cộng Đồng người Việt quốc gia Pennsylvania tiếp tục phát động chiến dịch vận động đồng hương Việt Nam ghi danh đi bầu tại Philadelphia, tại các trung tâm thương mãi trong thành phố vào chủ nhật vừa qua. Thông tín viên SB-TN là Nguyễn Đình Toàn gửi về bản tường trình sau đây (video 2 phút)