phóng sự cộng đồng: phái đoàn phong trào hưng ca việt nam tiếp xúc với giới chức bộ ngoại giao hoa-kỳ

phóng sự cộng đồng: phái đoàn phong trào hưng ca việt nam tiếp xúc với giới chức bộ ngoại giao hoa-kỳ

Tin Hoa Thịnh Đốn – Nhân dịp Đại Hội Hưng Ca tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, phái đoàn Phong Trào Hưng Ca Việt Nam đã tiếp xúc với các giới chức bộ ngoại giao Mỹ để thảo luận và tường trình về sự vi phạm Nhân Quyền trầm trọng của Cộng sản Việt Nam. Thông tín viên SB-TN là Quang Trung tháp tùng và gởi về bản tường trình sau đây (video 3 phút):