phóng sự cộng đồng: người việt tại seattle tham gia vận động bầu cử

phóng sự cộng đồng: người việt tại seattle tham gia vận động bầu cử

Tin Seattle – Kỳ bầu cử năm nay sẽ là thứ Ba 6 tháng 11. Tuy nhiên hầu như mọi người đã tham gia phương cách bầu phiếu qua thư tín thay vì đến Phòng Bầu Phiếu như trước kia. Hiệp Hội Truyền Thông Báo Chí Thiểu Số New America Media do TS Julie Phạm, trưởng ban tổ chức và tại Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tacoma với Bác sĩ Nguyễn Xuân Dũng là chủ tịch đã tổ chức vận động bầu cử qua phóng sự do Phạm Hoài Hương và Phạm Bảo Đôn tường trình như sau: