phóng sự cộng đồng: người việt quốc gia georgia quyên góp giúp thương phế binh

phóng sự cộng đồng: người việt quốc gia georgia quyên góp giúp thương phế binh

Tin Atlanta – Cộng đồng ngưòi Việt quốc gia tại tiểu bang Georgia đã tổng kết đợt quyên góp ủng Hộ Đại Nhạc Hội Cám ơn anh Kỳ 6 nhằm giúp đỡ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa. Thông tín viên SB-TN tại Atlanta là Nguyễn Khanh gửi về bản tường trình sau đây (video 2 phút)