phóng sự cộng đồng: một tai nạn thương tâm liên quan đến người việt tại boston

phóng sự cộng đồng: một tai nạn thương tâm liên quan đến người việt tại boston

Tin Dorchester – Một tai nạn thương tâm đã xảy ra tại thành phố Dorchester tiểu bang Massachusetts có liên quan đến người Việt Nam. Thông tín viên SB-TN Boston gửi về bản tường trình sau đây (video 2 phút,