phóng sự cộng đồng: lễ tưởng niệm đức trần hưng đạo tại boston

phóng sự cộng đồng: lễ tưởng niệm đức trần hưng đạo tại boston

Tin Boston – Cộng đồng người Việt quốc gia tại Boston đã tổ chức lễ tưởng niệm đức Trần Hưng Đạo vào cuối tuần vừa qua. Thông tín viên SB-TN từ Boston gửi về bản tường trình sau đây (video 3 phút):