phóng sự cộng đồng: lễ tưởng niệm cố tổng thống nguyễn văn thiệu tại miền bắc california

phóng sự cộng đồng: lễ tưởng niệm cố tổng thống nguyễn văn thiệu tại miền bắc california

Tin San Jose – Vào cuối tuần qua, Liên Đoàn cử tri phối hợp cùng 46 hội đoàn tại miền Bắc California đã tổ chức lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu với khoảng 200 đồng hương đến tham dự tại Trung Tâm Văn Hoá Mỹ Việt tại thành phố San Jose. Thông tín viên SB-TN là Mỹ Lợi gửi về phóng sự sau đây (video 4 phút)