phóng sự cộng đồng: lễ húy nhật đức thánh trần hưng đạo tại florida

phóng sự cộng đồng: lễ húy nhật đức thánh trần hưng đạo tại florida

Tin Orlando – Hội đức Thánh Trần Hưng Đạo trung tâm Florida đã phối hợp với các hội đoàn khác để tổ chức lễ húy nhật đức thánh Trần Hưng Đạo vào cuối tuần qua tại thành phố Orlando ở tiểu bang này. Thông tín viên SB-TN là Nguyễn Hữu Cang gửi về bản tường trình sau đây (video 2 phút):