PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Lễ Độc Lập Hoa Kỳ July 4th 2019

Có thể nói lần đầu tiên người dân Mỹ được nhìn thấy vũ khí chiến lược trong ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ là xe tăng thiết giáp của quân đội Hoa Kỳ và trình diễn phi cơ trên không . Khác với những lời đồn đoán bài diễn văn của TT Trump sẽ mang nhiều màu sắc chính trị trước đó nhưng toàn bộ gần một tiếng đồng hồ ông chỉ ca ngợi là tôn vinh lịch sử 243 năm của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ .