phóng sự cộng đồng: hướng dẫn cho con em vào đại học tại san francisco

phóng sự cộng đồng: hướng dẫn cho con em vào đại học tại san francisco

Tin San Francisco – Tại thành phố San Francisco bắc California, một chương trình hướng dẫn phụ huynh chuẩn bị cho con em vào Đại học đã thu hút đông đảo người tham dự. Thông tín viên SB-TN là Mỹ Lợi gửi về bản tường trình sau đây (video 3 phút