phóng sự cộng đồng: hướng dẫn bầu cử cho cử tri tại bắc california

phóng sự cộng đồng: hướng dẫn bầu cử cho cử tri tại bắc california

Tin San Jose – Tại miền Bắc California, Liên Đoàn Cử Tri phối hợp cùng Hội Luật Gia Á Châu đã tổ chức buổi hướng dẫn bầu cử vào cuối tuần qua tại Trung tâm Văn hóa Việt Mỹ. Thông tín viên SB-TN là Mỹ Lợi gửi về bản tường trình sau đây (video 2 phút)