phóng sự cộng đồng: hội tết trung thu và vận động bầu cử tại san jose

phóng sự cộng đồng: hội tết trung thu và vận động bầu cử tại san jose

Tin San Jose – Liên đoàn Cử Tri Việt Nam tại San Jose đã tổ chức buổi vận động bầu cử Rock The Vote và Hội Tết Trung Thu cho trẻ em tại khu vực Fairgrounds, thành phố San Jose. Thông tín viên SB-TN là Mỹ Lợi gửi về bản tường trình sau đây (video 3 phút