phóng sự cộng đồng: hội bác ái phanxicô gây quỹ tại philadelphia

phóng sự cộng đồng: hội bác ái phanxicô gây quỹ tại philadelphia

Tin Philadelphia – Hội bác ái Phanxicô đã tổ chức gây quỹ tại thành phố Philadelphia tiểu bang Pennsylvania. Thông tín viên SB-TN tại vùng đông bắc Hoa Kỳ là Nguyễn Đình Toàn gửi về bản tường trình sau đây (video 3 phút)