phóng sự cộng đồng: giáo xứ đức mẹ lộ đức tại denver

phóng sự cộng đồng: giáo xứ đức mẹ lộ đức tại denver

Tin Denver – Đức Ông Peter Quang đã nhận làm linh mục quản nhiêm Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức tại thành phố Denver thuộc tiểu bang Colorado từ tháng 9 năm 2008. Đây là một họ đạo công giáo của người Mỹ, đã là nơi tổ chức Lễ Giỗ lần thứ 10 của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận vào tháng 9 vừa qua. Cha Quang đã theo gương vị ân sư của mình, xa rời quê hương đất Mẹ, ở nơi xứ người nhưng lòng vẫn hướng về tổ quốc Việt Nam. Mời quí vị theo dõi phóng sự với Việt Hải sau đây (video 2 phút)