phóng sự cộng đồng: đêm ra mắt hội đồng đại diện và ban chấp hành cộng đồng việt nam trung tâm florida

phóng sự cộng đồng: đêm ra mắt hội đồng đại diện và ban chấp hành cộng đồng việt nam trung tâm florida

Từ Orlando Phóng viên Nguyễn Hữu Cang gởi bản tin về Đêm ra mắt Hội Đồng Đại Diện và   Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam  Trung Tâm Florida  Nhiệm Kỳ 2012 – 2014  vào lúc 7:00 giờ Chiều Thứ Bảy ngày 15 tháng 9 tại Thành Phố Orlando , Florida. Kính mời quí vị theo dõi sau đây: (video 2 phút 01)