phóng sự cộng đồng: đại lễ vu lan tại chùa từ liên tiểu bang georgia

phóng sự cộng đồng: đại lễ vu lan tại chùa từ liên tiểu bang georgia

Tin Rex – Và sau đây là những hình ảnh về đại lễ Vu Lan tại chùa Từ Liên tại thành phố Rex Tiểu Bang Georgia. Thông tín viên SB-TN là Nguyễn Hữu Cang tường trình như sau: