phóng sự cộng đồng: đại lễ vu lan tại các chùa phật giáo vùng seattle và phụ cận

phóng sự cộng đồng: đại lễ vu lan tại các chùa phật giáo vùng seattle và phụ cận

Tin Seattle – Từ miền tây bắc Hoa Kỳ, sau đây là những hình ảnh về đại lễ Vu Lan được tổ chức ở cá chùa Phật giáo trong vùng. Thông tín viên SB-TN Seattle gửi về phóng sự sau đây (video 3 phút):