phóng sự cộng đồng: chương trình vận động bầu cử cho tự do tại washington d.c

phóng sự cộng đồng: chương trình vận động bầu cử cho tự do tại washington d.c

Tin Hoa Thịnh Đốn – Kính mời quí vị theo dõi phóng sự đặc biệt về Chương trình Vận động Bầu Cử cho  Tự Do tại WASHINGTON D.C. do đặc phái viên của SBTN là Võ Thiện Toàn tường trình sau đây:
(Video dài 6 phút 40 giây)