phóng sự cộng đồng: buổi văn nghệ gây quỹ giúp cựu thuyền nhân.

phóng sự cộng đồng: buổi văn nghệ gây quỹ giúp cựu thuyền nhân.

Buổi văn nghệ gây quỹ giúp cựu Thuyền nhân, bản tin do đặc phái viên NGHÊ LỮ gởi về từ thành phố San Jose ở Bắc California sau đây: (video 3 phút 17 giây)