phóng sự cộng đồng: biểu tình trước tòa đại sứ cộng sản việt nam tại washington d.c.

phóng sự cộng đồng: biểu tình trước tòa đại sứ cộng sản việt nam tại washington d.c.

Tin Hoa Thịnh Đốn: Vào lúc 11 giờ trưa ngày 6 tháng 10 trước toà Đại Sứ Cộng Sản Việt Nam, các cộng đồng Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ đã có cuộc biểu tình tố cáo và lên án nhà cầm quyền CSVN đàn áp các bloggers Việt Nam. Kính mời quí vị theo dõi phóng sự đo đặc phái viên SBTN là Nguyễn Đình Toàn gởi về sau đây: