phóng sự cộng đồng: biểu tình chống văn công cộng sản việt nam tại nam california

phóng sự cộng đồng: biểu tình chống văn công cộng sản việt nam tại nam california

Tin Fountain Valley – Hai cuộc biểu tình đã diễn ra trước một rạp hát tại thành phố Fountain Valley miền nam California, để phản đối văn công Cộng sản Việt Nam tham dự một vở kịch trình diễn tại đây. Thông tín viên SB-TN là Phan Đại Nam gửi về bản tường trình sau đây (video 3 phút