phóng sự cộng đồng: biểu tình chống cờ máu tại san francisco

phóng sự cộng đồng: biểu tình chống cờ máu tại san francisco

Tin San Francisco – Ngày hôm qua tại thành phố San Francisco tiểu bang California, đông đảo người Việt quốc gia đã tham dự cuộc biểu tình chống thành phố cho phép tòa lãnh sự Cộng sản Việt Nam tại đây treo cờ máu để đánh dấu ngày Quốc khánh của Cộng sản Hà Nội. Thông tín viên SB-TN là Mỹ Lợi gửi về bản tường trình sau đây (video 2 phút)