PHÓNG SỰ CÁC NƠI: Phiên họp đầu tiên của Hội Đồng Đại Diện Các Đoàn Thể

Phiên họp đầu tiên của Hội Đồng Đại Diện Các Đoàn Thể đã diễn ra lúc 1pm ngày 28/9/2014 tại San Jose. Mục đích của cuộc họp này nhằm bổ túc nhân sự và kiện toàn tổ chức Hội Đồng Đại Diện Các Đoàn Thể cộng đồng người Việt quốc gia Bắc Cali. Sau phiên họp, ban đại diện công đồng sẽ gửi ra một tuyên cáo để yểm trợ cho phong trào Người Dân Muốn Biết tại Việt Nam và vận động chính giới Hoa Kỳ ép buộc CSVN đưa ra những bí mật giữa CSVN và Trung Cộng trong hội nghị Thành Đô. Mời quí vị cùng xem bài phóng sự sau đây.