PHÓNG SỰ 180 GIÂY : Thanh Toàn lời cuối

Đài SBTN vừa được thân nhân xác nhận phóng viên Thanh Toàn, tên thật Trần Thiện Anh Chương, con trai cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh vừa mới qua đời lúc 2:15 trưa, ngày 29/5/2014 tại Houston, Texas. Gia đình đều có mặt lúc anh ra đi.
Toàn thể ban giám đốc và anh em tại đài SBTN nguyện cầu ơn trên an bài mọi sư tốt đẹp nhất cho anh Thanh Toàn. Và sau đây chúng tôi mời quí khán giả xem đoạn video clip anh Thanh Toàn gửi lời chia tay đến với chúng ta.