Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng PHÓNG SỰ 180 GIÂY : Cuộc thi chèo thuyền tại trường trung học Pacific