PHÓNG SỰ 180 GIÂY : Các anh chị em SBTN xem trận Ghana-USA