Phòng Khám Miễn Phí An Lành Tại Tp Garden Grove, California

Để có cơ hội phục vụ cho cộng đồng người Việt và các cư dân trong vùng được tốt hơn, một phòng khám miễn phí ở thành phố Orange đã được mở thêm ra và phục vụ vào ngày thứ Bảy cuối tuần tại thành phố Garden Grove Nam California. Phóng viên Phan Đại Nam tường trình sau đây: