30/03/2016 | 1

‘Phòng chống tham nhũng’: Ủy viên trung ương làm sao chỉ đạo ủy viên bộ chính trị?

‘Phòng chống tham nhũng’: Ủy viên trung ương làm sao chỉ đạo ủy viên bộ chính trị?

Ông Phan Đình Trạc

Theo đó, Ban Chỉ đạo sẽ bổ sung thêm một phó ban thường trực và ba phó ban. Cụ thể, ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương, kiêm giữ chức phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, được phân công làm phó trưởng Ban Chỉ đạo. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo này còn có các phó trưởng ban của khóa trước tiếp tục làm phó ban khóa này gồm Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng công an. Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Ngoài ra còn những ủy viên bộ chính trị khác làm ủy viên của cơ quan này như ông Phạm Minh Chính, ông Võ Văn Thưởng.

Câu hỏi đặt ra là làm sao Phó ban thường trực Phan Đình Trạc – chỉ là ủy viên trung ương – lại có thể “khiển” được hàng loạt nhân sự cấp dưới nhưng là ủy viên bộ chính trị?

Cần nhắc lại, cái ghế trưởng ban nội chính trung ương được “cơ cấu” phải đến một tháng sau khi kết thúc đại hội 12 của đảng cầm quyền ở Việt Nam. Thời điểm này là khá trễ so với chế độ phân bổ các ông Đinh La Thăng làm Bí thư thành ủy Sài Gòn, ông Hoàng Trung Hải là Bí thư thành ủy Hà Nội, ông Đinh Thế Huynh làm Thường trực ban bí thư, ông Võ Văn Thưởng làm Trưởng ban tuyên giáo trung ương… chỉ một tuần sau đại hội 12.

Tuy nhiên khác với dự kiến trước đây, ông Phan Đình Trạc chỉ là ủy viên trung ương mà không phải là ủy viên bộ chính trị. Vị thế đảng kém cỏi như thế đã khiến vai trò và sức mạnh của Ban Nội chính trung ương yếu thế hơn hẳn so với một số ban đảng khác như Ban Tổ chức trung ương, Ban Tuyên giáo trung ương, Ủy ban Kiểm tra đảng trung ương, kể cả Ban Dân vận trung ương.

Với việc ông Phan Đình Trạc được bổ nhiệm chức phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, có thể hình dung tương lai chống tham nhũng của đảng sau đại hội 12 vẫn còn quá mờ mịt.

Lê Dung / SBTN